nav_bg

Չինական շասսի մարտկոցի մոդուլ 48V 200AH

Product Parameter:

Port: GUANGDONG, CHINA

lnternational Commercial Terms(Incoterms): FOB,CFR,CIF,EXW

Terms of Payment: LC,T/T

Certification: CE, ISO, UL, QS, GMP

Warranty: on/above 3years

Average Lead Time: Peak season lead time: 3-4 months, Off season lead time: 1-2months

Product Detail

A chassis battery module is a component of an electric vehicle (EV) or hybrid electric vehicle (HEV) that stores electrical energy to power the vehicle’s chassis or body systems.

 

The chassis battery module is typically located in the rear of the vehicle, separate from the high-voltage battery pack that powers the electric drivetrain. It is usually a smaller, 12-volt battery that is similar to the conventional lead-acid battery used in gasoline-powered vehicles.

 

The main purpose of the chassis battery module is to power the electrical systems in the vehicle when the engine is not running, such as the headlights, radio, and climate control. It is also responsible for starting the engine in a hybrid vehicle, which typically uses an electric motor to supplement or replace the gasoline engine.

 

The chassis battery module is typically charged by the vehicle’s alternator when the engine is running, and it may also be charged by the high-voltage battery pack in a hybrid vehicle. Like any battery, the chassis battery module will eventually lose its ability to hold a charge and will need to be replaced.

LiFepo4 Battery Lead Acid Replacement Battery

Model Normal Voltage(V) Normal Capacity(Ah) Life Cycles Maximum Charge Voltage (V)  Cutt-off Disharge Voltage (V) Maximum Continuous Disharge Current(A) Dimension(mm) REMARKS
L W H
GCLB-4F4 12.8V 4.5 ≥2000 14.6 10 5 75 59 70 Can Be Order By Buyer Size
GCLB-4F6 12.8V 6 ≥2000 14.6 10 7 150 65 95
GCLB-4F8 12.8V 8 ≥2000 14.6 10 10 150 85 90
GCLB-4F10 12.8V 10 ≥2000 14.6 10 15 151 98 95
180 75 170
GCLB-4F12 12.8V 12 ≥2000 14.6 10 17 151 98 95
180 75 170
GCLB-4F15 12.8V 15 ≥2000 14.6 10 20 180 76 167
195 130 155
GCLB-4F20 12.8V 20 ≥2000 14.6 10 25 180 76 167
195 130 155
GCLB-4F22 12.8V 22 ≥2000 14.6 10 27 170 130 110
175 165 125
GCLB-4F25 12.8V 25 ≥2000 14.6 10 30 175 165 125
196 165 170
GCLB-4F30 12.8V 30 ≥2000 14.6 10 35 182 130 195
196 165 170
GCLB-4F40 12.8V 40 ≥2000 14.6 10 45 182 130 195
250 160 178
GCLB-4F45 12.8V 45 ≥2000 14.6 10 50 250 160 178
196 165 170
GCLB-4F50 12.8V 50 ≥2000 14.6 10 55 196 165 170
250 160 178
GCLB-4F55 12.8V 55 ≥2000 14.6 10 60 250 160 178
305 167 210
GCLB-4F60 12.8V 60 ≥2000 14.6 10 70 250 160 178
305 167 210
GCLB-4F75 12.8V 75 ≥2000 14.6 10 80 305 167 210
GCLB-4F80 12.8V 80 ≥2000 14.6 10 85 260 160 215
305 167 210
GCLB-4F90 12.8V 90 ≥2000 14.6 10 100 305 167 210
328 171 215
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 100 305 167 210
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 175 328 171 215
350 175 200
GCLB-4F100 12.8V 100 ≥2000 14.6 10 200 328 171 215
GCLB-4F120 12.8V 120 ≥2000 14.6 10 175 405 180 215
328 171 215
GCLB-4F150 12.8V 150 ≥2000 14.6 10 100、175、200 295 178 345
405 180 215
GCLB-4F200 12.8V 200 ≥2000 14.6 10 100、175、200 500 270 220
520 230 220
GCLB-4F240 12.8V 240 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 267 218
GCLB-4F250 12.8V 250 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 267 218
GCLB-4F300 12.8V 300 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 267 218
GCLB-4F400 12.8V 400 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 267 218
GCLB-4F500 12.8V 500 ≥2000 14.6 10 100、175、200 520 380 210
GCLB-8F10 25.6V 10 ≥2000 29.2 20 20 181 77 167
GCLB-8F20 25.6V 20 ≥2000 29.2 20 40 198 166 177
GCLB-8F40 25.6V 40 ≥2000 29.2 20 60 198 166 177
GCLB-8F50 25.6V 50 ≥2000 29.2 20 100 328 171 215
GCLB-8F60 25.6V 60 ≥2000 29.2 20 60 328 171 215
GCLB-8F80 25.6V 80 ≥2000 29.2 20 80 483 170 240
GCLB-8F100 25.6V 100 ≥2000 29.2 20 120 520 267 218
GCLB-8F120 25.6V 120 ≥2000 29.2 20 120 520 267 218
GCLB-8F150 25.6V 150 ≥2000 29.2 20 150 520 267 218
GCLB-8F200 25.6V 200 ≥2000 29.2 20 100、175 520 267 218
GCLB-8F400 25.6V 400 ≥2000 29.2 20 100、175 820 370 200
GCLB-12F50 38.4V 50 ≥2000 43.8 30 70 483 170 240
GCLB-12F100 38.4V 100 ≥2000 43.8 30 120 520 267 218
GCLB-16F40 51.2V 40 ≥2000 58.4 40 80 670 105 205
GCLB-16F50 51.2V 50 ≥2000 58.4 40 40 520 267 218
GCLB-16F75 51.2V 75 ≥2000 58.4 40 75 520 267 220
GCLB-16F80 51.2V 80 ≥2000 58.4 40 100 520 267 218
GCLB-16F150 51.2V 150 ≥2000 58.4 40 175 500 400 300
GCLB-16F200 51.2V 200 ≥2000 58.4 40 100 750 510 210

Telecom BTS,Residential and Commercial using

Model Normal Voltage(V) Normal Capacity(Ah) Energy (Wh)  Maximum Current(A) Dimension(mm) REMARKS
L W H
GCTC-48-10 48 10 480 20 442 285 44 1U
GCTC-48-20 48 20 960 40 442 285 88 2U
GCTC-48-25 48 25 1200 40 442 360 88 2U
GCTC-48-40 48 40 1920 60 442 325 132 3U
GCTC-48-50 48 50 2400 60 442 400 132 3U
GCTC-48-60 48 60 2880 60 442 460 132 3U
GCTC-48-80 48 80 3840 60 442 450 177 4U
GCTC-48-100 48 100 4800 60 442 520 177 4U
GCTC-48-200 48 200 9600 175 482 383 222 5U
GCTC-51.2-50 51.2 50 2600 60 442 400 132 3U
GCTC-51.2-100 51.2 100 5120 80 442 400 178 4U
GCTC-51.2-150 51.2 150 7700 80 442 520 221 5U
GCTC-51.2-200 51.2 200 10240 80 442 650 221 5U
Write your message here and send it to us
համապատասխան տեղեկատվություն
 • Սանձազերծելով հզորությունը. ուսումնասիրելով շարժական թվային լիթիումային մարտկոցի տիրույթը
  Ներածություն. Այսօրվա թվային դարաշրջանում շարժական սարքերի կարևորությունը չի կարելի գերագնահատել: Սմարթֆոնները, պլանշետները և դյուրակիր համակարգիչները դարձել են մեր կյանքի անբաժանելի մասը, ինչը մեզ հնարավորություն է տալիս կապի մեջ մնալ, աշխատել և զվարճանալ ճանապարհին: Այնուամենայնիվ, այս սարքերի իրական ուժը կայանում է նրանց մարտկոցների մեջ: Լիթիում-իոնային մարտկոցները, մասնավորապես, հեղափոխել են շարժական էլեկտրոնիկայի աշխարհը,...
  Կարդալ ավելին
 • Lithium Van մարտկոց. Էլեկտրական մեքենաների հզորության ապագան
  In recent years, there has been a significant shift towards electric vehicles (EVs) as the world seeks cleaner and more sustainable transportation options. As the demand for EVs continues to rise, it has become increasingly important to develop advanced battery technologies to power these vehicles. One such technology that is gaining attention is the lithium van battery, which holds great...
  Կարդալ ավելին
 • Բարձր հզորությամբ 12V 100Ah LiFePO4 մարտկոց՝ էներգիայի արդյունավետ պահպանման համար
  Քանի որ աշխարհը շարժվում է դեպի վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները, էներգիայի արդյունավետ պահպանումը դառնում է ավելի կարևոր, քան երբևէ: Բարձր հզորությամբ 12V 100Ah LiFePO4 մարտկոցը խաղի փոփոխիչ է էներգիայի պահպանման աշխարհում: LiFePO4 մարտկոցները լիթիում-իոնային մարտկոցների տեսակ են, որոնք օգտագործում են լիթիումի երկաթի ֆոսֆատը որպես կաթոդ նյութ: Նրանք հայտնի են էներգիայի բարձր խտությամբ, երկար...
  Կարդալ ավելին
 • Բարձր հզորությամբ 12V 100Ah LiFePO4 մարտկոցի փաթեթ
  Քանի որ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրները շարունակում են ժողովրդականություն ձեռք բերել, բարձր հզորությամբ, արդյունավետ և երկարատև մարտկոցների պահանջարկը գնալով ավելի է կարևորվում: Նման մարտկոցներից մեկը, որը մեծ աղմուկ է բարձրացրել շուկայում, բարձր հզորությամբ 12V 100Ah LiFePO4 մարտկոցի փաթեթն է: LiFePO4-ը, որը նշանակում է լիթիումի երկաթի ֆոսֆատ, լիթիում-իոնային մարտկոցի տեսակ է, որը լայնորեն համարվում է...
  Կարդալ ավելին